Chmura prywatna – przełom w zarządzaniu zasobami IT

Jeszcze kilka lat temu o rozwiązaniach chmurowych mówiono jak o modzie. W domyśle – jak każda moda – miały przeminąć. Tymczasem dane z rynku pokazują, że prawdopodobnie za kilka lat o rozwiązaniach lokalnych będzie się mówić, jako o modzie na retro. Nie stanie się to z dnia na dzień, bowiem do przełamania są bariery natury mentalnej. Rachunek ekonomiczny nie zawsze wygrywa z przekonaniem, że wszystko trzeba mieć u siebie.

Potrzeba też będzie czasu, aż sprzęt obecnie funkcjonujący w firmach zestarzeje się. Wtedy przedsiębiorcy będą musieli stanąć przed wyborem – inwestować w odnowienie swojej infrastruktury czy skorzystać z nowoczesnych rozwiązań chmurowych. I to też będzie proces, którego przejście dostawcy usług private cloud ułatwiają oferując rozwiązania hybrydowe – część danych przetwarzanych jest lokalnie, część w chmurze.

Za rozwiązaniami chmurowymi przemawia również to, że rozwój technologii przebiega w bardzo szybkim tempie, priorytetem jest niezawodność i szybkość przetwarzania ogromnych zbiorów danych, a zatem i sprzęt, który oferuje większe możliwości, staje się coraz droższy, a do jego właściwego funkcjonowania potrzeba doświadczonych specjalistów. Rozwiązania chmurowe sprawiają, że nie jest to barierą do rozwoju przedsiębiorstw, a wręcz przeciwnie: olbrzymią szansą. Firmy nie muszą angażować coraz większych środków w swoją infrastrukturę IT – mogą korzystać z dobrodziejstw technologii najwyższej klasy bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych.

Chmura prywatna vs. chmura publiczna

  • Idea działania chmury prywatnej jest taka sama, jak publicznej – usługodawca udostępnia klientowi usługę opartą o konkretną infrastrukturę i oprogramowanie.
  • Dostawca usługi korzysta z efektu skali. Ponosi często ogromny koszt inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, ale z racji, że ma wielu klientów, którzy płacą mu (najczęściej miesięczny) abonament, jest to dla niego opłacalne przedsięwzięcie.

Korzyści z Private Cloud

  • Klienci korzystający z chmury prywatnej mają tę korzyść, że nie muszą inwestować nie tylko w sprzęt, ale też w specjalistów do jego serwisowania, licencje na oprogramowanie itd. Wydatkiem jest tylko opłata abonamentowa dla dostawcy
  • Zainwestowanie na własny użytek w porównywalny standard rozwiązań informatycznych, jaki oferują dostawcy chmury prywatnej, byłoby dla nich często dużym wyzwaniem, albo wręcz nie byliby w stanie osiągnąć takiego poziomu technologicznego we własnym zakresie.