Korzyści z private cloud – branża ubezpieczeniowa

korzysci z private cloud

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na wynajęcie chmury prywatnej zamiast skorzystać z publicznej? Ryzykiem dla rozwoju chmury publicznej w Polsce – podobnie jak na świecie – są obawy o bezpieczeństwo, prywatność oraz regulacje prawne. Odpowiedzią na te zastrzeżenia jest właśnie chmura prywatna.

– Dla wielu naszych klientów ogromne znaczenie ma wiedza, gdzie ich dane są fizycznie przechowywane – wyjaśnia Marcin Trzaskowski, ekspert z Comarchu. – Szczególnie jest to istotne dla instytucji finansowych. Wynika to często z regulacji prawnych i wymagań wewnętrznych naszych klientów. Poza tym w chmurze prywatnej klient może precyzyjnie określić swoje potrzeby, a my jesteśmy w stanie spełnić nawet unikatowe wymagania.

Chmura prywatna ma zalety chmury publicznej, takie jak: szybkość wdrożenia, skalowalność, łatwość używania i elastyczność. Jednak oprócz tego, chmura prywatna zapewnia przedsiębiorcy większą kontrolę nad środowiskiem: przewidywalność kosztów, jeszcze bardziej rygorystyczne zabezpieczenia i elastyczne opcje zarządzania. W chmurze publicznej użytkownik nie ma pojęcia, gdzie jego dane są przechowywane. Nie tylko nie zna konkretnej lokalizacji, ale nawet nazwy kraju.

Przewagą prywatnej chmury nad publiczną jest również to, że dane na linii data centre-użytkownik przesyłane są bezpiecznym łączem, może to być nawet łącze specjalnie dedykowane tylko dla niego. Minimalizuje to ryzyko przechwycenia czy zmiany danych.

Rozwiązania chmurowe można dopasować do potrzeb przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz dla wielkiej międzynarodowej korporacji. Dopasować nie tylko pod kątem zapotrzebowania firmy, ale też pod względem wysokości miesięcznego abonamentu. Poza tym, w chmurze raz skonfigurowana usługa w każdej chwili może zostać zmieniona, na przykład jeśli firma się rozwija i zmieniają się jej potrzeby. Również w mniej optymistycznym scenariuszu – gdy ma trudności i przechodzi restrukturyzację, to wraz z malejącym zapotrzebowaniem na moce obliczeniowe i tym samym na usługi chmurowe, zmniejsza się wysokość opłaty za usługę.

– W rozwiązaniach chmury prywatnej wartościowa dla klientów jest skalowalność. Firmy płacą za to, czego naprawdę używają – podkreśla Marcin Trzaskowski. – Jeśli firma potrzebuje większej przestrzeni obliczeniowej do swojego projektu, nie musi kupować sprzętu, który później nie będzie w pełni wykorzystywany. Jesteśmy w stanie spełnić nawet chwilowe zwiększone zapotrzebowanie klienta, który płaci tylko za czas wykorzystania dodatkowych mocy.

Chmura prywatna vs. chmura publiczna

  • Idea działania chmury prywatnej jest taka sama, jak publicznej – usługodawca udostępnia klientowi usługę opartą o konkretną infrastrukturę i oprogramowanie.
  • Dostawca usługi korzysta z efektu skali. Ponosi często ogromny koszt inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, ale z racji, że ma wielu klientów, którzy płacą mu (najczęściej miesięczny) abonament, jest to dla niego opłacalne przedsięwzięcie.

Korzyści z Private Cloud

  • Klienci korzystający z chmury prywatnej mają tę korzyść, że nie muszą inwestować nie tylko w sprzęt, ale też w specjalistów do jego serwisowania, licencje na oprogramowanie itd. Wydatkiem jest tylko opłata abonamentowa dla dostawcy.
  • Zainwestowanie na własny użytek w porównywalny standard rozwiązań informatycznych, jaki oferują dostawcy chmury prywatnej, byłoby dla nich często dużym wyzwaniem, albo wręcz nie byliby w stanie osiągnąć takiego poziomu technologicznego we własnym zakresie.