Jak wygląda backup w firmie?

Komputer pojedynczego pracownika to tylko jedna strona tematu backupu. Drugi bardzo ważny obszar to backup bezpieczeństwa danych całej firmy, czym m.in. zajmuje się firma Comarch.

– Moim zdaniem backup to zagwarantowanie klientowi możliwości odzyskania danych w jak najkrótszym czasie w sytuacji, gdy doszłoby do prawdopodobnej awarii systemu. Backup to przede wszystkim gwarancja odzyskania danych, podczas gdy bez niego istnieje prawdopodobieństwo całkowitej lub częściowej ich utraty. To wszystko zależy od tego, jakiego rodzaj awarie możemy napotkać, kiedy opiekujemy się danymi klienta – mówi Artur Kurleto.

Backup ma trzy podstawowe rodzaje jeżeli chodzi o to, w jakim zakresie będzie wykonany. Są to:

  1. kopia pełna, w której tworzy się lustrzane odbicie danych. Taki backup obejmuje wszystkie dane i całe systemy,
  2. kopia przyrostowa – polega na zapisie danych, które zostały stworzone albo zmienione od czasu poprzedniego tworzenia kopii zapasowej, zarówno całościowej, jak i przyrostowej,
  3. kopie różnicowe – tu kopiowane są pliki zmienione od czasu najnowszej kopii pełnej.

– Przykładowa polityka backupowa to robienie kopii całego systemu raz w tygodniu, a każdego dnia tworzenie kopii przyrostowej. Te skopiowane dane przechowywane są np. przez 4 tygodnie, a później są nadpisywane. Ale to tylko przykładowa polityka firmy Comarch, bo u nas każdy klient może indywidualnie sobie to zmieniać.

Klient sam decyduje, które dane są dla niego istotne i jak często wymagane będzie robienie dla niego backupu. My możemy bardzo indywidualnie dostosowywać dla niego propozycję najlepszego rozwiązania. Co ważne, w ofercie dla klienta zawsze przedstawiamy prawdopodobny czas przywrócenia systemu po awarii oraz ile danych firma może utracić po wystąpieniu takiej awarii. To wszystko zależy od tego, z jakich systemów klient będzie korzystał – tłumaczy Artur Kurleto.

Poza podziałem ze względu na rodzaj wykonywanej kopii, stosuje się też rozróżnienie systemów backupu ze względu na nośnik. Chodzi więc o to, gdzie trafią zapasowe dane (to np. dysk, taśma czy chmura). Ważne jest, aby dane nie były przechowywane tylko w jednym miejscu, stąd różne kombinacje wykonywania kopii. Może być to rozwiązanie np. Disk to Disk, czyli kolejne backupy wykonywane na dyskach; Disk to Disk to Tape, włączające do systemu bezpieczeństwa rozwiązania taśmowe (tasiemki magnetyczne). – Pod tym hasłem kryją się taśmy magnetyczne, na których zapisywane są dane. I po jakimś czasie można je albo usuwać, albo nadpisywać. To ustala się z klientem – mówi Artur Kurleto. Do backupów może być też wykorzystywana dodatkowo chmura.

Jak często powinien być wykonywany backup? To zależy m.in. od rodzaju danych, które posiada firma, od szybkości ich przyrostu i od wymagań przedsiębiorstwa. Najnowsze dane kopiuje się z większą częstotliwością, a cały system raczej rzadziej. – Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej zależy od tego, co ustalimy z klientem.

Backupy są zazwyczaj dzienne, weekendowe, miesięczne albo roczne. Dzienne obejmują dane przyrostowe, które codziennie narastają. Weekendowe powinny obejmować dane sprzed wcześniejszego weekendu. Natomiast klient może sobie zażyczyć, żeby jego backup weekendowy był i tak backupem całego systemu. To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować tak, aby ustalenia zakończyły się dwustronną akceptacją – dodaje Artur Kurleto.