Chmura prywatna w motoryzacji

Chmura prywatna w motoryzacji

Ciekawym przykładem wykorzystania prywatnej chmury jest przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej: Renault. Zastosowanie prywatnej chmury pozwoliło zunifikować rozproszone systemy IT, zwiększyć ich bezpieczeństwo przy jednoczesnej redukcji kosztów.

– W tym biznesie ciekawe jest to, że globalny producent aut współpracuje z licznym gronem koncesjonariuszy. Centrala i cała gama osobnych firm muszą przetwarzać wspólne dane – opowiada Marcin Trzaskowski, Dyrektor Data Center z Comarchu. – Prywatna chmura może usprawnić ten proces.

Diler samochodowy to niezależny przedsiębiorca (czasem nawet nieduża rodzinna firma), który ma koncesję na sprzedaż aut wybranej marki. Tu pojawia się problem: niektóre z tych firm nie są tak dojrzałe informatycznie, jak centrala, z którą współpracują. Nie są w stanie nie tylko zainwestować w sprzęt i oprogramowanie najwyższej klasy, ale również zatrudnić odpowiednio przeszkolonych specjalistów IT.

Mimo to współpracownicy Renault musieli mieć zunifikowane procesy biznesowe oraz używali zbliżonych narzędzi informatycznych do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), czy klientami (CRM). Koncern motoryzacyjny podjął się unifikacji i zdecydował o przejściu od lokalnej infrastruktury do pojedynczego rozwiązania private cloud.

W tym rozwiązaniu wyzwaniem było to, aby mimo stworzenia wspólnej chmury prywatnej, rozdzielić w bezpieczny sposób dane systemów ERP poszczególnych dilerów. Są oni de facto konkurentami, dlatego nawzajem nie powinni mieć wiedzy o swoich biznesach.

Każdy koncesjonariusz zrezygnował ze swojego fizycznego serwera i swój system do zarządzania firmą przeniósł do chmury prywatnej. Teraz łączy się z nią za pośrednictwem bezpiecznych usług sieciowych Comarchu.

Wdrożenie chmury prywatnej w branży motoryzacyjnej

  • Dla dealerów konsolidacja przyniosła obniżenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem infrastruktury IBM. Dała im także dodatkowe usługi, takie jak ujednolicona kopia zapasowa, wysoki poziom SLA i konserwacja – podsumowuje Marcin Trzaskowski i dodaje, że dzięki takiemu rozwiązaniu klient zredukował koszty aż o ponad 50 procent.

Bezpieczeństwo w Private Cloud

  • Elementem podnoszącym bezpieczeństwo przechowywania danych jest najbardziej niezawodna platforma IBM Power wraz z systemem operacyjnym AIX. Bezpieczeństwo danych w środowiskach rozproszonych geograficznie, gdzie ważne jest kompleksowe zarządzanie kluczami, zapewniają również magazyny pamięci IBM i Cloud Object Storage.